Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Środek do pralek i zmywarek HG 2 x 100 g

Sprzedawcą jest Auchan Polska Sp. z o.o.
0.2kg 248,90 zł/kg
49,78 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

HG

HG

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
HG

Marka standaryzowana:
HG

O marce:
HG Spełnia swoje obietnice.

Opis produktu:
HG pomoc serwisanta pralek i zmywarek. - eliminuje i zapobiega awariom . - 2-4 zastosowania. Zazwyczaj pralki i zmywarki wydają się być czyste i w dobrym stanie. Jednak każdy cykl prania powoduje zanieczyszczenie części maszyny poprzez odkładanie kamienia, mydła, brudu i / lub bakterii. Z czasem brudne części maszyny przyczyniają się do wystąpienia awarii lub usterek, które mogą prowadzić do:. - wystąpienia zapachu stęchlizny w wypranych rzeczach i/lub niedokładnego prania, . - wydłużonego czasu prania, . - nieosiągania przez pralkę lub zmywarkę zaprogramowanej temperatury . - niepotrzebnego powtarzania czynności wypompowywania wody, . - wydzielania przez pralkę/ zmywarkę zapachu stęchlizny. Najbardziej typowym przykładem wadliwego działania jest zanieczyszczony element grzejny, który z czasem staje się mniej efektywny, zanim w ogóle przestaje pracować. Istnieje również wiele innych części, które są wrażliwe na brud i osad kamienny, wymagających profesjonalnego czyszczenia i konserwacji. Ogólnie czyste elementy zapewniają dłuższy czas eksploatacji urządzeń. W prosty sposób możemy uniknąć awarii urządzenia spowodowanej odkładaniem się zanieczyszczeń poprzez stosowanie HG pomoc serwisanta pralek i zmywarek co 3 miesiące. (stosowanego również przez profesjonalnych Dzięki serwisantów). filtry, prostemu zabiegowi zawory pływakowe, rury drenażowe i inne niewidoczne części urządzenia nie zatykają się, powodując rozwijanie zapachu stęchlizny. Gumy uszczelniające pozostają elastyczne i odporne na wodę, zapobiegając wyciekom i zwarciom. Wszystkie niewidoczne części stają się nieskazitelnie czyste zapewniając, że urządzenie wygląda jak nowe, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Biodegradalny zgodnie z EU 648/2004/EC.

Rozmiar opakowania:
100 g

Jednostka opisowa:
g

Skladniki:
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5 %, kompozycje zapachowe: linalool, limonene

Cechy:
eliminuje i zapobiega awariom

Dodatkowe informacje:
Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.hg.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Pudełko

Przechowywanie:
Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102- Chronić przed dziećmi. P280- Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. P301+P330+P331- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501- Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: wodorotlenek sodu, EINECS: 215-185-5. Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Adres zwrotny:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Kod EAN:
8711577128159